View in English

Tá Little Steven agus na Disciples of Soul ar thuras specialta agus tá cuireadh do mhúinteoirí a bheith páirteach sa spraoi - SAOR IN AISCE!

Ag gach stop den turas, beidh foireann Rock and Roll Forever Foundation ag tabhairt féidreachtaí corraitheacha comh-tháthú éálaine TeachRock i láthair don curriculum. Gheobhaidh oidí aitiúla i láthair ag an seisiún forbaithe proifisiúnta saor in aisce thart ar dhá thicéad don taispeántas an tráthnóna sin. Chur síos do ainm ar clár tinrimh chun ticéad a fháil!

Tá sé chomh simplí leis sin!

  • Clarú thíos seo más miann leat teacht
  • Tugtear cuireadh duit chun ceardlann réamh an táispeantas
  • Faigh dó ticéad rac-amach!

Tá an curaclam (agus ticéad don ceolchoirm) saor in aisce do mhúinteoirí. Ní iarrfar an Rock & Roll Foundation aon tabhartais ar son pleananna ceachta. Tá teorainn leis an thiceád do gach taispeántas - so síneadh isteach láithreach!

Míle buíochas muinteoirí, as ucht gach rud a dheanann sibh. Táimid ag tnúth go mór leis sibh a fheiceail.

"Music will forever be humanity’s most effective and consistent source of inspiration and motivation, and, we have learned, music turns out to be our most solid common ground for establishing communication between teachers and students which is where education begins."

An Déardaoin 28 mí Meithimh, 2018
Baile Átha Cliath, Éireann
Vicar Street

Doras 7.30pm // Ceolchoirm 8.00pm

TeachRock ceardlanna profisiúnta
Áit – Vicar Street
58-59 Thomas St. Dublin, County Dublin IE
Am 6.00 – 7.00PM

Sorry, RSVP for this event is now closed.

Aiseolas ó mhuinteoirí faoi na ceardlanna

"Cheap mé gurbh é seo an ceardlann ab fhearr ar fhreastal mé riamh uithi mar mhúinteoir. Chuaigh bhur n-achmainí curaclam go mór i bhfeidhm orm. Traenáladh mé in fhorbairt curaclam agus ní í gcónaí a théann na hachmainí a chruthaíonn eagraíochtaí i gcion orm. Ach tá na ceachtanna seo an árd chaighdéan agus is leir gur chuir sibh go leor smaoineadh isteach i slíte cumarsáide le daltaí. Míle buíochas as an gceardlann, go háirithe na suíocháin sa dara sraith, agus níos tabhachtaí fós bhur meas ar an ngairm múinteoireachta. Ní go ró-mhuinú a thugtar onóir do mhúinteoirí sa lá atá inniú ann, mar a rinne sibhse ag TeachRock agus Steve Van Zandt. Trathnóna do chréidte a bhí ann a d’fhág mé scitímineach agus athnuaithe (agus bhí gá leis)."
Karen O.

"Míle buíochas as comhdháil agus ceolchoirm do-chreidte. Ba mhian liom bhur gcuid ceol a neartú i mo churaclam le fada agus is tionnscnámh is réiteach beagnach foirfe é an clár seo. Tá meas agam ar chomh críochnúil is atá gach ceacht agus táim an-bhuíoch as bhur n-iarracht chun gach ceacht a chéanamh chomh oiriúnach do mhúinteoirí is féidir . Roinn mé TeachRock le mo co-oibrithe sa roinn Béarla agus Stair cheana féin agus tá fonn mhór orm é a úsáid i mo sheomra ranga féin. Is leir gur forbraíodh an clár seo le curam iontach."
Tom P.

"Tháinig mé ar scoil an maidin sceitimíneach na smaointe a chur i bhfeidhm ( cé go raibh mé breagán tuirseach tar éis an taispeántas aréir."
Múinteoir anaithnid

"Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt do Rock & Roll Forever Foundation , an foireann a sháriagh m’aislingí mar oide profisiúnta. Bhí an ócáid go léir tharr barr. Idir an mionstsidéar ar TeachRock agus an athbhreithniú ar feadh dhá uaire go leith, tá cuimhniú agam a mhairfidh go deo na ndeor. Bhí sé corraitheach an cairdeas forbatha roc ceol san oideachas a roinnt. "
Edward J.